• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
 • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Samoocena dostępności strony internetowej. Szkolenie Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

Tu zapiszesz się na szkolenia i warsztaty z dostępności cyfrowej, architektonicznej i cyfrowo-komunikacyjnej odbędą się w latach 2020-22.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
 2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Samoocena dostępności strony internetowej. Szkolenie

Zapisy na szkolenie są już zamknięte. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Samoocena dostępności strony internetowej jako element cyklicznej pracy redakcji i administratorów

Trener: dr Izabela Mrochen

Zapraszamy na szkolenie poświęcone samodzielnej ocenie dostępności stron internetowych. Prowadząca, dr Izabela Mrochen, odpowie m.in. na pytania:

Jak tworzyć dostępne treści tekstowe? 

Jak pracować z narzędziami webmasterskimi? 

Jak poprawnie stworzyć nawigację na stronie? 

Jak posługiwać się automatycznymi walidatorami dostępności?

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. pracowników Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy,
 2. koordynatorów ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
 3. NGO, które działają na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy

Data: czwartek, 24 czerwca 2021 r.

Czas trwania szkolenia: 5 godzin, 9.00-14.00

Poniżej szczegółowy program szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy. W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z każdej jednostki.

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia na PJM, żeby skorzystać ze szkolenia, napisz na adres michalina@kulturabezbarier.org do dnia 18 czerwca.

Program szkolenia:

Moduł I 09:00 – 09:45

 1. Wprowadzenie do standardu cyfrowego
 • rekomendacja Konsorcjum W3C,
 • WCAG 2.0/2.1 (zasady, wytyczne, kryteria sukcesu, techniki wystarczające i doradcze),
 • elementy Standardu EN 301 549,
 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. oraz Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r.
 1. Określenie odbiorcy informacji cyfrowej:
 • grupy zagrożone wykluczeniem cyfrowym i społecznym (osoby z dysfunkcją wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby starsze, osoby w podeszłym wieku),
 • wprowadzenie najważniejszych zagadnień dotyczących wad i dysfunkcji mających szczególny wpływ na sposób odbioru treści zamieszczanych w dokumentach cyfrowych i na stronach internetowych,
 • kogo dotyka brak dostępności (Persona Spectrum),
 • przykłady przedstawione w materiałach wideo;

Przerwa 09:45 – 10:00

Moduł II  10:00 – 11:30

 1. Wprowadzenie do poprawnego przygotowania i umieszczania treści tekstowych:
 • architektura informacji  a bariery wpływające na wykluczenie osób z różnymi typami niepełnosprawności,
 • sekcje (landmarks),
 • akapity,
 • nagłówki (tytuły, śródtytuły) i sposoby sprawdzania logicznej hierarchii nagłówków (dodatki do Chrome i walidator WAVE),
 • przykłady pracy z narzędziami webmasterskimi przeglądarki Chrome oraz Firefox (najważniejsze różnice);
 1. Dobre praktyki – treści strony internetowej oraz dokumentów cyfrowych:
 • wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady nr 1 - Postrzegalność,
 • podstawy typografii,
 • odpowiedni dobór typu i wielkości czcionki,
 • wyróżnienie treści,
 • bloki tekstu (akapity, kolumny, formatowanie),
 • poprawny współczynnik kontrastu,
 • przykłady pracy z aplikacją Colour Contrast Analyser;
 1. Zasada nr 3 – Zrozumiałość:
 • czytelność i zrozumiałość treści,
 • przykłady wykorzystania platform Logios i Jasnopis;

Pytania i odpowiedzi 11:30 – 11:45

Przerwa 11:45 – 12:15

Moduł III  12:15 – 13:45

 1. Poprawna i intuicyjna nawigacja:
 • wprowadzenie do wytycznych i kryteriów sukcesu Zasady nr 2 - Funkcjonalność,
 • nagłówki (logiczna nawigacja),
 • mapa strony,
 • mechanizm pominięcia bloków tekstu (skip links),
 • ścieżka okruszków,
 • listy numerowane i listy punktowane,
 • hiperłącza/linki (tooltip/screen tip/title),
 • współczynnik kontrastu linków względem tła i tekstu,
 • tabindex;
 • wykorzystanie narzędzia ARC Toolkit;
 1. Metoda Easy Checks – omówienie sposobu samodzielnego sprawdzania poziomu dostępności strony internetowej:
 • ćwiczenie praktyczne z użyciem walidatorów automatycznych m.in. WAVE, ARC Toolkit, IBM validator, Utilitia, Tingtun Checker;

Pytania i odpowiedzi 13:45 – 14:00

 

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 30 lok.514.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.