• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
  • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Konferencja. Dostępność w zamówieniach publicznych Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

Tu zapiszesz się na szkolenia i warsztaty z dostępności cyfrowej, architektonicznej i infromacyjno-komunikacyjnej, które odbędą się w latach 2020-22.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

  1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
  2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Konferencja. Dostępność w zamówieniach publicznych

Dostępność w zamówieniach publicznych

Zapisy na konferencję są już zamknięte. Zapisani uczestnicy dostali link do wydarzenia na maila. Jeśli nie widzisz maila z linkiem, sprawdź, czy nie trafił do folderu Spam. W razie problemów technicznych prosimy o kontakt: michalina@kulturabezbarier.org.

Konferencja online, 3 grudnia 2021 r.

godz. 9:00-13:40 - konferencja w formie webinarium na Zoom (rejestracja przez formularz na dole strony)

godz. 14:00-15:00 - spotkania z ekspertami w pokojach tematycznych (informacje i rejestracja tutaj: http://zapisy.warszawadostepna.pl/pokoje-tematyczne-dostepnosc-w-zamowieniach-publicznych)

Podczas pierwszej części konferencji zapewniamy tłumaczenie na polski język migowy (PJM) i napisy na żywo.

Podczas spotkań w pokojach zapewniamy tłumaczenie na PJM w razie zapotrzebowania (informacje tutaj: http://zapisy.warszawadostepna.pl/pokoje-tematyczne-dostepnosc-w-zamowieniach-publicznych)

Konferencja jest otwarta dla osób z całej Polski! Udział w całej konferencji jest bezpłatny.

Dostępność w zamówieniach publicznych to temat nowy i ważny. Wychodząc naprzeciw potrzebom koordynatorów i koordynatorek dostępności, Warszawska Akademia Dostępności organizuje wydarzenie poświęcone temu tematowi.

Fundacja Kultury bez Barier i Miasto Stołeczne Warszawa zapraszają na konferencję online “Dostępność w zamówieniach publicznych”.

Na konferencji wystąpią przedstawiciele i przedstawicielki różnych podmiotów (ministerstw, samorządów, JST) i z różnych obszarów (edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura).

Prelegenci i prelegentki podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podpowiedzą, jak myśleć o zamówieniach i jak przygotowywać odpowiednie zapisy. 

Podczas konferencji wypowiedzą się goście z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu m.st. Warszawy i jednostek miejskich, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, eksperci od dostępności oraz radczyni prawna specjalizująca się w zamówieniach publicznych.

Program konferencji:

9.00 - 9.15 - otwarcie konferencji i przywitanie gości przez Donatę Kończyk, Pełnomocniczkę Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności i Annę Żórawską, prezeskę Fundacji Kultury bez Barier
9.15 – 9.35 – Podejście funkcjonalne w Ustawie o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
9.35 – 9.55 – Dostępność a Ustawa Prawo Zamówień Publicznych - Katarzyna Ołdak-Bułanowska Główny specjalista Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urząd Zamówień Publicznych  
9.55 – 10.15 – Spełnianie ustawowego obowiązku czy realne zapewnianie dostępności? - Donata Kończyk, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
10.15 – 10.35 -  Jak zorganizować spotkanie dostępne i nie wydać wszystkich środków z planu - Piotr Kowalski, Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
10.35 – 10.55 -  Ścieżka ku dostępności - ochrona zdrowia - Michał Mazur, Ministerstwo Zdrowia
10.55-11.15 - Zamawianie produktów cyfrowych - Jakub Dębski, ekspert, Wydział Dostępności Cyfrowej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
11.15-11.30 - przerwa
11.30 - 11.50 - Wytyczne dotyczące zapewniania dostępności przy udzielaniu zamówień publicznych na podstawie rozwiązań przyjętych w Urzędzie m.st.Warszawy – Kamila Mizeracka, Kancelaria Kamila Mizeracka Zamówienia Publiczne
11.50 – 12.10 - Europejski Akt o dostępności EAA - zamówienia publiczne a dyrektywa ws. dostępności produktów i usług - Zuzanna Raszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu, Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
12.10 - 12.30 -  Ścieżka ku dostępności -  edukacja - Karolina Malczyk, zastępca dyrektora, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy
12.30 - 12.50 -  Transmisja online - specyfikacja zamówienia - Monika Szczygielska, Dostępni.eu
12.50 - 13.10 -  Ścieżka ku dostępności - kadry. Dostępny e-learning -  Iwona Przybyła, Główny specjalista, Biuro Kadr i Szkoleń, Urząd m.st. Warszawy
13.10 - 13.30 -  Ścieżka ku dostępności - kultura - Noemi Karolina Etush, Muzeum Narodowe w Gdańsku
13.30 -13.40 - Podsumowanie i zamknięcie konferencji

13.40 - 14.00 - przerwa

14.00 - 15.00 - Spotkania z ekspertami w pokojach - Omówienie zapisów klauzul z ekspertami od dostępności informacyjno-komunikacyjnej, architektonicznej oraz cyfrowej. (informacje i rejestracja tutaj: http://zapisy.warszawadostepna.pl/pokoje-tematyczne-dostepnosc-w-zamowieniach-publicznych)

 

Wydarzenie jest organizowane w ramach Warszawskiej Akademii Dostępności.

Organizatorzy: Fundacja Kultury bez Barier, Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.
 
*Uwaga do formularza rejestracji: Konferencja jest otwarta dla wszystkich chętnych, niezależnie od tego, czym się Państwo zajmują. Zapisywać mogą się także osoby spoza Warszawy.

Konferencja. Dostępność w zamówieniach

  • 2021-12-03 (Zapisy zakończone)

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Data szkolenia:

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 równa się 5.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (01-308) przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.