• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
 • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Konsultacje dla NGO Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

Tu zapiszesz się na szkolenia i warsztaty z dostępności cyfrowej, architektonicznej i infromacyjno-komunikacyjnej, które odbędą się w latach 2020-22.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
 2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Konsultacje dla NGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki warszawskich organizacji pozarządowych na bezpłatne konsultacje z ekspertami w zakresie dostępności. 
 
Konsultacje są przeznaczone wyłącznie dla przedstawicieli organizacji działających na terenie Warszawy.
 
Chcesz wiedzieć, co warto/należy wpisać w ofercie konkursowej, by spełnić obowiązki dotyczące wdrażania dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w działaniach organizacji pozarządowych?
Chcesz wiedzieć czy Twoje działanie powinno być dostępne i w jakim zakresie?
Chcesz wiedzieć, jakie masz obowiązki w zakresie wdrażania dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?
 
Zapraszamy na konsultacje z ekspertami: Jackiem Zadrożnym, Izabelą Sopalską-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa), Anną Żórawską (Fundacja Kultury bez Barier).
 
Obowiązują zapisy przez formularz na dole strony.
 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna, informacje ogólne: Anna Żórawska (otwarte dyżury)
10.12, g. 13:30-15:30
13.12, g. 14:00-16:00
14.12 g. 14:00-16:00
15.12, g. 14:00-16:00
16.12, g. 10:00-12:00
17.12, g.13:30-15:30
 
Dostępność architektoniczna: Izabela Sopalska-Rybak (konsultacje indywidualne)
16.12, g.10:00-15:00
 
Dostępność cyfrowa: Jacek Zadrożny (otwarte dyżury)
10.12, g. 12:00-15:00
 
Konsultacje organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności
Projekt finansuje m.st. Warszawa.
Organizator: Fundacja Kultury bez Barier
 • Konsultacje: dostępność cyfrowa - Jacek Zadrożny

  • 2021-12-10 - godz. 12-15 (Zapisy zakończone)

 • Konsultacje: dostępność architektoniczna - Izabela Sopalska-Rybak (Fundacja Kulawa Warszawa)

  • 2021-12-16 - godz. 10-11 (Zapisy zakończone)
  • 2021-12-16 - godz. 11-12 (Zapisy zakończone)
  • 2021-12-16 - godz. 12-13 (Zapisy zakończone)
  • 2021-12-16 - godz. 13-14 (Zapisy zakończone)
  • 2021-12-16 - godz. 14-15 (Zapisy zakończone)

 • Konsultacje: dostępność informacyjno-komunikacyjna - Anna Żórawska (Fundacja Kultury bez Barier)

  • 2021-12-10 - godz. 13.30-15.30
  • 2021-12-13 - godz. 14.15-16.15
  • 2021-12-14 - godz. 14.15-16.15
  • 2021-12-15 - godz. 14.15-16.15
  • 2021-12-16 - godz. 10-12
  • 2021-12-17 - godz. 13.30-15.30

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Rodzaj szkolenia:

Data szkolenia:

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 równa się 5.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (01-308) przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.